Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

AniGeni T:mi  asiakas- & markkinointirekisteri

AniGen tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan 
tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Laatimispäivä: 19.5.2018
Päivitetty: 19.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

AniGen Tmi
Y-tunnus: 2839887-4
Osoite: Sibeliuksenkatu 29 A7 04400 Järvenpää
Puhelin: 040-5549600

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juho Hanhikoski (omistaja)
Sähköposti: asiakaspalvelu@anigen.fi

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen 
yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on 
oheiset kuusi kohtaa:

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole muuta perustuvaa syytä pitää
Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna
Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, yhteystiedot jne.)
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten tilaustiedot
Markkinointilupa tai -kielto
IP-osoitetieto tai muu tunniste
Evästeiden kautta kerättävät tiedot
Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja 
puhelinnumero.

 

5. Tietolähteet

Verkkokauppa www.anigen.fi
Google Analytics
Sosiaalinen media (esim. Facebook)

 

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa 
yhteistyökumppaneillemme. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta- 
ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen Vilkas Groupin järjestelmää , jonne tallennamme mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen 
liittyvät toiminteet.
Tarjoamme maksupalveluita käytännössä kaikkien Suomalaisten pankkien sekä Klarna Bank AB:n kanssa yhteistyössä. Luovutamme edellä 
mainituille yrityksille maksupalvelun vaatimat tiedot suojatussa yhteydessä. Kyseiset yhtiöt vastaavat henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.
Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan 
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

(Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun) .

 

7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muihin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin 
keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin 
tietoihin.

Asiakkaalla on aina oikeus pyytää näyttämään mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä asiakas on myös oikeuttettu pyytämään tietojen poistamista! 

Edellämaituissa tilanteissa käännythän asiakaspalvelumme puoleen osoitteeseen asiakaspalvelu@anigen.fi

Tietojen näkemiseen, oikaisemiseen tai poistamiseen ei vaadita erillistä syytä. 
Asiakkaan tiedot varmennetaan sähköpostin, osoitteen, puhelinnumeron tai vanhojen tilausten kautta ennen tietojen antamista, muuttamista tai poistamista.
 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu asiakkaan tietosuoja-asetuksiin perustuvia oikeuksia. 

Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.